پاسداشت روز کوروش

photo_2015-10-29_17-35-01

مریم موذن زاده

حاکمان دینی ایران درست ازهمان ابتدای پیروزی انقلاب، با فرهنگ و هویت ملی ما، تلاش کردند تا فرهنگ خودساخته دینی را جایگزین آن کنند تا جایی که در روزهای آغازین انقلاب حتی آرم پرچم ملی ایران را به نشان حکومت دینی تغییر دادند، ولی ملت هوشیار ایران به رویارویی با حکومت برخاستند و از راه های گوناگون سعی کردند که با ایران ستیزی حکومت مقابله کنند از مخالفت با حجاب اجباری و چادر گرفته تا زنده نگهداشتن مناسبت های تاریخی کهن و آیین های ملی و ایرانی .

در روز ۷ آبان ۱۳۹۵، زادروز کوروش بزرگ، تعداد بیشماری از مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان، در کنار آرامگاه کوروش گرد هم آمدند و به این بزرگمرد تاریخ سرزمین مان ادای احترام کردند.

هر چند مزاحمت ها و موانع زیاد بود، ولی مردم ما که همواره از کوچک ترین روزنه هایممکن برای مخالفت خود با رژیم استفاده کرده اند، با شجاعت و شوق وصف ناپذیری با هم همراه شدند. با وجود این که ماموران، راه های منتهی به پاسارگاد را به روی مردم بسته و جوی کاملا امنیتی ایجاد کرده بودند ولی مردم در آن مکان حضور یافته و تعدادی نیز بازداشت شدند (به تایید صالحی، دادستان شیراز).

البته افرادی نفوذی سعی کردند با سردادن شعارهای پوچ نژادپرستانه این تجمع را به سویی دیگر بکشانند و شعار اصلی آن را تحریف و کمرنگ کنند، اما با هوشیاری مردم موفق نشدند.

هم میهنانی که به این مراسم آمده بودند سعی داشتند به حاکمان و حتی جهانیان نشان بدهند که مردم ایران که اکنون زندانی و اسیر حکومت استبداد دینی شده اند، به مفاد مندرج در منشور حقوق بشر کوروش پایبند هستند و قانون اساسی اسلامی را برازنده میهمنمان نمی دانند و حسابشان از حاکمان فاسد و جنایتکار جدا است، آنها با صدای بلند خواست خود را که داشتن حکومتی سکولار و دموکراتیک است، فریاد کشیدند.

این نقطه عطفی است برپایان 40 سال تلاش برای تخلیه فرهنگی و استحاله فکری مردمی که گوشت و پوست و خونشان با عشق و آزادگی پیوند دارد.

این اتفاق و این مراسم را نباید ساده انگاشت و اهمیت آن را نادیده گرفت، چرا که خودمقامات و روحانیون حاکم بر ایران هم به آن اذعان داشته و می گویند:“شرکت کنندگان در این مراسم ضد انقلاب هستند”;.

امروز جهان باید برای این صدا گوشی شنوا داشته باشد، باید این موضوع را مد نظر داشته باشد که مردم در این روز “عظمت و اقدار ایران” و “برپایی قوانین منشور کوروش1” و“حکومتی سکولار” را خواستار شدند

 

[1] https://fa.wikipedia.org/wiki/استوانه_کوروش