درباره ما

logobcrهدف های اصلی نهاد حقوق مدنی بروجردی دفاع، حفاظت، و حمایت از حقوق مدنی  بر پایه آزادی مذهبی، آزادی وجدان و حقوق زنان در سطح جهان است، همچنین مخالفت با استبداد دینی و بنیادگرایی دینی که موجب ضایع شدن حقوق مدنی اشخاص در جامعه می شود.

فعالیت های این نهاد در راستای بالا بردن آگاهی از نقض حقوق بشر، و همچنین تشویق حمایت عمومی برای صلح، دموکراسی، تساهل مذهبی، حقوق زنان، حقوق بشر و در سطح جهان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید